برسی محصولات تولید شده به صورت دقیق (سایز،ابعاد و شکل ظاهری) به عهده این واحد می باشد.در این مرحله پس از برسی مدارک درخواست کننده با قطعه تولید شده و تایید آن،قطعات به بخش توزین و بسته بندی تحویل میگردد.

[foogallery id=”11579″]