در این بخش با استفاده از ترازوهای دیجیتال با دقت 001% قطعه وزن شده و پس از شمارش با دستگاه جت پرینتر امکان چاپ مشخصات/کدگذاری/سریال و نام سفارش دهنده را روی قطعه به وجود می آورد و در ادامه نسبت به نیاز انبار بسته بندی میگردد.

[foogallery id=”11571″]