این مجموعه با در اختیار داشتن نرم افزار های معتبر و مرتبط جهت طراحی های گوناگون،با رعایت دقیق استانداردهای معتبر جهانی و همچنین جذب نیروهای متخصص و به کارگیری دستگاه ها و ماشین آلات پیشرفته نقشه برداری و طراحی ساخت قالب و برنامه ریزی صحیح به روند پیشرفت تولید کمک بسزایی می نماید.