مهمترین واحد هر مجموعه بعد از تولید بخش فروش و سفارشات آن می باشد.واحد فروش با بهره گیری از پرسنل با تجربه و متخصص طی سال ها فعالیت در زمینه بازاریابی،فروش و تحلیل بازار در شرایط مختلف همواره قوای محرک این مجموعه بوده است و در واقع این بخش پل ارتباطی مصرف کننده با سایر واحد ها می باشد.

[foogallery id=”11531″]