این واحد 2 اصل مهم (کیفیت) و (مشتری مداری) را سرلوحه کار خود قرار داده است و برای دستیابی به این اهداف پیوسته به فرآیند تامین مواد و تجهیزات،فرآیند تولید محصول و فرآوری آن و فرآیند فروش و تامین رضایت مشتری نظارت و کنترل دارد و زمانی که از صحت و سلامت و کیفیت محصولات خود اطمینان حاصل نمایید اجازه خروج به انبار صادر میشود.