اورینگ

    O-Ring یک حلقه لاستیکی O شگل با مقطع گرد است که برای جلوگیری از نشت مایعات . گاز ها درداخل شیار مربوطه قرار داده می شود شیار معمولا در فلز و لوله های فلزی تعبیه  می شود قرار دادن اورینگ در شیار باعث آب بندی می شود. یکی ... ادامه مطلب