شرایط کاربردی و عملیاتی قطعات لاستیکی در حالت استاتیکی و به ویژه داینامیکی به عوامل زیادی بستگی دارد.بر خلاف بسیاری از موارد فلزی یا پلاستیکی ،قطعات لاستیکی در هنگام کارکرد مجموعه ای از بسیار از خصوصیات را به طور همزمان از خود ارائه میدهد.این خصوصیات لاستیک که مجموعه ای از خصوصیات فیزیکی-شیمیایی- مکانیکی و تاثیر پذیری از محیط هستند.باعث ایجاد پیچیدگی زیاد در ارزیابی و کنترل کیفی قطعات لاستیکی قبل از مصرف و به هنگام تولید می شوند.خصوصیاتی از قبیل سختی درصد ازدیاد طول لاستیک و مقاومت کششی اگر چه از عمده خصوصیات مورد توجه برای کارکرد یک لاستیک درصد ازدیاد طل و مقاومت کششی میباشند اما شرایط کافی و قطعی برای کارکرد بهینه قطعه لاستیکی نمیباشند

اندازه گیری و کنترل خصوصیات قطعات لاستیکی به سهولت میسر نیست. بسیاری از این خواص از روی محصول لاستیکی قابل اندازه گیری نیستو علاوه بر این کنترل بسیاری از خواص مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی میباشد.حتی بر عکس قطعات فلزی کنترل ابعادی این دسته از مواد خود مشکلاتی به همراه دارد.

از سوی دیگر تغییر در مواد اولیه ،اختلاط،فرایند ساخت و پخت قطعه لاستیکی به طور زیادی نقش تعیین کننده ای بر عملکرد نهایی یک قطعه لاستیکی دارد به همین دلیل و با وجود چنین صفات ویژه در قطعات لاستیکی سیستم کنترلی مناسبی برای کنترل این قطعات لازم است.

مراحل ویژه کنترل قطعات لاستیکی

۱- کنترل کیفیت مواد اولیه

۲-کنترل کیفیت فرایند تولید

۳-کنترل کیفیت محصول لاستیکی تولید شده

۴-کنترل کیفیت عملکرد محصول در شرایط کارکرد

فاکتورهای مؤثر در کنترل کیفیت

یکی از فاکتورهای مهم مؤثر در کنترل کیفیت، روش‌ها و تجهیزات تولید است. نمی‌توان تصور نمود که پیشرفت‌های سریع ثبت شده در جهت کاهش سهم نیروی انسانی در تکنولوژی در سال‌های اخیر بر روی کنترل کیفیت مؤثر نبوده‌است.

نظریه‌های زیادی در ارتباط با حل اتوماتیک مسئله کنترل کیفیت در سامانه‌های جدید تولیدی به نام اتوماسیون که سهم نیروی انسانی را به تدریج کاهش می‌دهد ارائه شده‌است. با توجه به این نظریه با کناره‌گیری تدریجی انسان، این عامل اصلی خطا از تولید، تنگناها کاهش یافته و به بسیاری از فعالیت‌های کنترل نیازی نخواهد بود.

با اینکه این نظریه تا اندازه‌ای صحیح است ولی سرعت بیش از حد تولید در سامانه اتوماسیون را نیز نباید از نظر دور داشت. در عملیاتی که سهم نیروی انسانی در آن وزین است ۵٪ خطا سبب به وجود آمدن تعدادی اسکرپ در محصولات را می‌نماید، حال اینکه حتی با در نظر گرفتن درصد قطعات معیوب یک ماشین اتوماتیکی که همان کار را با سرعت بسیار بالا انجام می‌دهد به میان ۰/۵٪، زیاد بودن بیش از حد زیاد آشکار است. در نتیجه به دلیل لزوم به‌کارگیری تولرانس‌های حساس در اتوماسیون از افزایش اهمیت کنترل کیفیت می‌توان سخن راند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.